Keizer - Cognac Barrel Aged

Code Oranje - Keizer

Cognac Barrel Aged 10 %

Code Oranje - Keizer
Soort: Strong Dark Ale - Barrel aged
Barrel: Cognac
ABV: 10%
Inhoud: 500ml
Rijping: 12 maanden
Botteldatum: 06-02-2022

Koning, Keizer en Admiraal is een hommage aan PApier fabriek GEnnep! In de volksmond ook wel beter bekend als 'De Page'. Een knipoog naar de welbekende reclame van vroeger

Koning, Keizer, Admiraal... op het slagveld ontbraken ze allemaal. Hoezeer zij ook stonden te popelen, de geschiedschrijving vroeg simpelweg teveel van hen. Vanzelfsprekend zouden zij het liefst schouder aan schouder met hun manschappen op het strijdtoneel hebben gestaan. Niets liever dan tot hun middel badend in bloed en modder de victorie kraaien. Maar het kon niet. Voor de overlevering was het nu eenmaal van groots belang dat men in de toekomst een realistisch beeld zou gaan hebben van de heldhaftige krijgers van hun tijd.

En zo offerden Koning, Keizer en Admiraal met frisse tegenzin hun strijdlust op, zodat zij de helft van hun leven konden poseren voor de eeuwigheid. Uiteraard geen zaak van ongebreidelde ijdeltuiterij, want vergis je niet, daardoor leefden zij maar liefst driemaal zo lang als hun strijdkrachten en dat ook nog eens in ongekende luxe. Een niet te verkroppen ongelijkheid en dus lieten zij een plek bedenken waar rangen er niet toe doen. De wc werd een feit. Met lekker zacht meerlaags toiletpapier uit Gennep. Een beetje luxe voor iedereen. Zo begaan waren ze.

Een eerbetoon aan deze geste. Proost!